Jdi na navigaci

Poznámky k RoundCube

  • Program RoundCube pracuje s adresářem a s našeptáváním adres. K dispozici jsou kontakty na všechny studenty i zaměstnance.
  • Pokud se rozhodnete používat filtry a přeposílat si s jejich pomocí všechny e-maily někam jinam, nedělejte to prosím tímto způsobem. Pro přeposílání veškeré příchozí pošty si místo toho raději upravte doručovací adresu (nebo adresy).
  • Program RoundCube je začleněn do systému Single Sign-On Shibboleth.

    Přihlašování proto neprobíhá přes vstupní formulář RoundCube, ale na společném SSO serveru zvaném Identity Provider (IdP). Tlačítko pro odhlášení v RoundCube zruší pouze lokální roundcubovskou relaci. Při opětovném vstupu do RoundCube se použije fakt, že již jednou došlo k ověření identity uživatele na přihlašovacím serveru IdP. A tak vstoupíte přímo do Vašeho mailboxu.

  • Pokud povolujete v browseru příjem cookies jen z vybraných serverů, tak si na whitelist přidejte jak imap.fit.cvut.cz, tak i IdP server idp2.civ.cvut.cz.