Jdi na navigaci

Podrobněji o doručování e-mailů

Filtr na nežádoucí e-maily

Všechny e-maily přicházející na FIT i e-maily z FITu odesílané procházejí přes poštovní server relay.fit.cvut.cz. Zde se provádějí různá opatření a kontroly pro zabránění šíření nežádoucího obsahu. Součástí těchto opatření jsou především:

  • kontrola existence a souladu dopředných a reverzních DNS záznamů serveru, který e-mail předává na relay.fit.cvut.cz,
  • greylisting,
  • antivirová kontrola,
  • blokace nebezpečných souborů v přílohách e-mailů dle názvů i obsahu,
  • blacklist a whitelist,
  • detekce a filtrace SPAMu a phishingu.

Pro kontrolu obsahu e-mailu je používán program Rspamd, který e-mailům nastavuje trestné body. Při nasbírání určitého počtu bodů vzniká podezření na SPAM. Do Subject postiženého e-mailu je proto doplněn text {Spam?}.

Maily s hodně vysokým počtem trestných bodů jsou s vysokou pravděpodobností nežádoucí. Rovnou se zahazují, aniž by o tom příjemce nebo odesilatel byli informováni. Získáte-li podezření, že došlo k zahození nějakého důležitého e-mailu, obraťte se prosím na helpdesk@fit.cvut.cz a snažte se uvést kdo, komu, kdy takový e-mail měl poslat. Zahazované e-maily se totiž pro jistotu po určitou omezenou dobu skládkují na smetišti. Zde se správce pošty může pokusit e-mail vyhledat a doručit. Smetiště je ale rozsáhlé a nemusí být snadné v něm něco najít.

Doručení e-mailu

Po úspěšném průchodu kontrolami je e-mail doručován adresátovi. Je-li adresátem někdo z FITu (adresa někdo@fit.cvut.cz), je potřeba zjistit, kam přesně se mu má e-mail doručit. K tomu slouží doručovací adresa. Doručovací adresa je ve výchozím stavu nastavena na server imap.fit.cvut.cz.

Uživatel ale může chtít e-maily doručovat někam jinam, na FIT nebo i mimo něj. Dokonce si může doručovacích adres nastavit několik. V takové situaci se kopie e-mailu doručí na všechny doručovací adresy.

Nastavení doručovací adresy

Při vytváření účtu na FITu je každému uživateli přednastavena doručovací adresa na školní IMAP server. Ke změně doručovací adresy nebo k nastavení více doručovacích adres slouží aplikace ICT Profile.

Doručování na imap.fit.cvut.cz

Pro doručování pošty na školní IMAP server imap.fit.cvut.cz uživatel novak nastaví adresu novak@imap.fit.cvut.cz.

Varování:

Pošlete-li například ze svého soukromého účtu e-mail omylem adresovaný přímo na novak@imap.fit.cvut.cz, takový e-mail nebude nikdy doručen. E-maily je potřeba odesílat na úřední adresy, tedy např. na novak@fit.cvut.cz.