Jdi na navigaci

E-mail po ukončení studia

Absolventi

Po úspěšném absolvování Státní závěrečné zkoušky může absolvent omezeným způsobem využívat poštovní služby FITu.

Za předpokladu, že budoucí absolvent poskytne škole souhlas se zpracováním osobních údajů (https://profile.fit.cvut.cz), zůstane absolventovi zachováno:

  • e-mailová adresa,
  • nastavené doručovací adresy,
  • přístup k poštovní schránce serveru imap.fit.cvut.cz (pouze protokolem IMAP z programů jako např. Thunderbird),
  • přístup k aplikaci ICT Profile.

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vhodné provést ještě v době studia. Při odchodu ze zkušební místnosti je totiž v KOSu Vaše studium už uzavřeno. A záleží jen na rychlosti šíření této informace do dalších aplikací, zda se podaří souhlas udělit dodatečně.

Autentizace (autentizační zdroj) je přepnuta z Hesla ČVUT na Heslo FIT. Heslo FIT má dobu platnosti omezenou na jeden rok. Nastavuje se v aplikaci ICT Profile.

V aplikaci ICT Profile proto doporučujeme si zaregistrovat soukromou adresu. Jejím prostřednictvím je možné nastavit zapomenuté nebo expirované Heslo FIT, a to pomocí formuláře Reset hesla.

Přerušení studia

Osobám s přerušeným studiem ponecháváme poštovní systém z velké části funkční. Jsou zde však omezení:

  • autentizační zdroj se mění z Hesla ČVUT na Heslo FIT,
  • není umožňován přístup k webmailu, používejte přístup protokolem IMAP.

Z těchto důvodů doporučujeme (podobně jako u absolventů) si v ICT Profile předem zaregistrovat soukromou e-mail adresu pro případ expirace nebo zapomenutí Hesla FIT.

Ostatní

Po zániku studijního stavu se počítačové účty během několika málo dní uzavřou. Pro elektronickou poštu existuje částečná výjimka – po dobu osmi měsíců bude zachováno:

  • e-mailová adresa,
  • nastavení doručovací adresy.

Je tedy vhodné si současně s blížícím se ukončením studia nastavit doručování e-mailů na nějakou soukromou adresu.

Výhrada budoucích změn

Poskytování služeb absolventům a osobám s přerušeným studiem (osobám bez právního vztahu k ČVUT) podléhá platné legislativě. Ať už zákonům ČR, vyhláškám a nařízením, tak i vnitřním předpisům a nařízením ČVUT. Je proto pravděpodobné, že se formát a rozsah takto poskytovaných služeb bude v čase měnit.

Rovněž tak z technicko-provozních důvodů může dojít k úpravě výše popsaných služeb.