Jdi na navigaci

Instalace software

Termíny instalace nového software a zejména reinstalace učeben jsou pevně stanoveny:

Příjem požadavků od uživatelů (vyučujících)
nejpozději do konce týdne, po kterém zbývá pět týdnů do začátku semestru.
Instalace nového obrazu OS podle došlých požadavků
do konce týdne, po kterém zbývají tři týdny do začátku semestru.
Reklamace
nejpozději do konce týdne, po kterém zbývají dva týdny do začátku semestru.
Instalace konečné varianty obrazu OS pro nadcházející semestr
do konce týdne, po kterém zbývá jeden týden do začátku semestru.
Harmonogram

Požadavky je třeba zadávat do sdílené tabulky. Odkaz na aktuální sdílenou tabulku pro sběr požadavků na SW je zasílán vyučujícím.