Jdi na navigaci

Hlášení závad

V případě vzniku závady je uživatel povinný ji nahlásit. Pro nahlášení závady je možné zaslat e-mail na adresu helpdesk@fit.cvut.cz.

Součástí každého hlášení by mělo být, které učebny (či učeben) a počítače (či počítačů) se týká. Dále podle typu závady by hlášení mělo obsahovat informace o operačním systému, použitém software, uživateli atd., aby bylo možné závadu ověřit, diagnostikovat a odstranit.

Závady v prostorách nespravovaných fakultou

Závady v posluchárnách v budově T9 (tzv. „Nové budova“ v Dejvicích) můžete hlásit v režii (umístěna ve vstupu do posluchárny T9:105). Závady v NTK či na FEL hlašte výše uvedeným způsobem – zajistíme předání hlášení kompetentním osobám.