Jdi na navigaci

Active Directory

Informace o provozovaném Active Directory a jeho omezeních.

Účet v Active Directory

Přihlašování do všech MS Windows učeben je založeno na autentizaci a autorizaci vůči Active Directory (AD) na VIC ČVUT.

Účet v AD má každý, kdo má nějaký vztah k FIT ČVUT, konkr.:

 • pracovník,
 • učitel,
 • doktorand,
 • student.

Přihlašovací heslo

Přihlašování do MS Windows učeben je založeno na uživatelském jménu ČVUT a Heslu ČVUT.

Uživatelský prostor

Uživatelský prostor pro doménu AD je sdílen s uživatelským prostorem pro Linux učebny a přibližně pojme 50 GiB dat a dá se logicky rozdělit na několik částí:

Upozornění:

Veškerá data v uživatelském prostoru nejsou garantována a zálohována! Pokud dojde k jakékoliv ztrátě či poškození dat, tak není žádná garance obnovy dat. Proto je povinností každého uživatele si svá vlastní data pravidelně zálohovat a každý uživatel je plně odpovědný za svá data

Cestovní profil v doméně AD

Každý uživatel se do domény AD přihlašuje s pomocí svého cestovního profilu.

Jakmile je překročena velikost cestovního profilu, tak MS Windows zobrazí varování o překročení stanoveného limitu cestovního profilu.

Následující složky cestovního profilu se přesměrovávají do domovského adresáře:

 • Cestovní data aplikaci (AppData)
 • Dokumenty (Documents)
 • Hudba (Music)
 • Obrázky (Pictures)
 • Plocha (Desktop)
 • Stažené soubory (Downloads)
 • Videa (Videos)

Domovský adresář v doméně AD

 • Domovský adresář slouží k centrálnímu ukládání uživatelských dat.
 • Jeho velikost je stanovena na cca 50 GiB.
 • V okamžiku překročení diskové kvóty není dovoleno další ukládání dat!
 • Domovský adresář v doméně AD je sdílen s domovským adresářem v Linuxových učebnách, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na adresářovou strukturou v domovské složce! Smazáním různých adresářů a souborů v jednom systému (Linux, MS Windows) může dojít k velkému ovlivnění funkčnosti v druhém systému (Linux, MS Windows)!

Domovský adresář v Linuxové učebně

 • Domovský adresář slouží k centrálnímu ukládání uživatelských dat.
 • Jeho velikost je stanovena zhruba na 50 GiB.
 • V okamžiku překročení diskové kvóty není dovoleno další ukládání dat!
 • Domovský adresář v Linuxové učebně je sdílen s domovským adresářem v doméně AD, proto je třeba dbát zvýšené pozornosti na adresářovou strukturou v domovském adresáři! Smazáním různých adresářů a souborů v jednom systému (Linux, MS Windows) může dojít k velkému ovlivnění funkčnosti v druhém systému (Linux, MS Windows)!