Jdi na navigaci

Studenti a partneři

Schránky studentů a partnerů jsou umístěné v cloudovém řešení Microsoft Office 365. Velikost schránky je omezena na 50 GB.

Na studenty v pracovním vztahu s ČVUT je v souvislosti s e-mailovými službami pohlíženo jako na pracovníky. Více viz Pracovníci.[1]

V případě, že student nebo partner v průběhu svého působení na ČVUT nabyde status pracovníka (např. uzavřením dohody o provedení práce), je jeho e-mailová schránka automaticky přesunuta do on-premise řešení cca 1 týden po té co vztah vejde v platnosti. Student je o této změně s předstihem informován. V případě využívání poštovních klientů třetích stran je bude potřeba přenastavit na novou schránku. Viz Nastavení poštovních klientů.

Webová aplikace Outlook

Přístup z webu je dostupný na adrese https://outlook.office365.com/. Pro přihlášení zadávejte přihlašovací jméno ve tvaru vašeho univerzitního uživatelského jména, za které dopište @cvut.cz. Uživatel novakj99 tak má přihlašovací jméno novakj99@cvut.cz. Jako heslo zadávejte své Heslo ČVUT.

Nastavení poštovních klientů

Do e-mailové schránky je možné přistupovat i prostřednictvím poštovních klientů. Návody k jejich nastavení v rámci jednotlivých operačních systémů naleznete zde:

Po ukončení vztahu k ČVUT

Možnosti dalšího používání poštovní schránky po ukončení vztahu ČVUT se liší dle charakteru tohoto vztahu.

Partneři

K zablokování e-mailové schránky dochází ihned po ukončení posledního vztahu s ČVUT.

Ukončení studia

Jestliže ukončením studia došlo ke skončení všech vztahů k ČVUT (není žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT), tak po uplynutí 180 dní po skončení vztahu k ČVUT dojde k zablokování přístupu do e-mailové schránky.

Během této lhůty mají studenti stále přístup do svých schránek a mohou z nich příjmat i odesílat poštu. Po ukončení této lhůty již nebude možné se ke schránce přihlásit a pošta zasílaná na adresu schránky se vrátí odesílateli jako nedoručitelná (nebude tedy fungovat ani přesměrování, pokud si jej uživatel nastavil).

Pokud si student přeje možnost používání své schránky zachovat i po uplynutí této lhuty, může tak učinit udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů fakultě. Tato možnost je však vyhrazena pouze pro úspěšné absolventy studijních programů FIT[2]. Souhlas může student udělit kdykoliv v průběhu svého studia v aplikaci ICT Profil.

Upozornění:

Na studenty, kteří v minulosti byli v pracovněprávním vzahu s ČVUT, se při ukončení studia vztahuje postup jako při ukončení pracovního poměru. Viz Po ukončení vztahu k ČVUT.

Kompletní vymazání dat a trvalé zrušení schránky nastává 500 dní (jeden a čtvrt roku) od ukončení vztahu k ČVUT.

Přerušení studia

Studenti, kteří přerušili své studium, mohou dále schránku využívat bez omezení.

Výhrada budoucích změn

Poskytování služeb absolventům a osobám s přerušeným studiem (osobám bez právního vztahu k ČVUT) podléhá platné legislativě, a to ať už zákonům ČR, vyhláškám a nařízením, tak i vnitřním předpisům a nařízením ČVUT.

Je pravděpodobné, že se formát a rozsah takto poskytovaných služeb bude v čase měnit. Rovněž tak z technicko-provozních důvodů může dojít k úpravě výše popsaných služeb.


  1. Pokud byla on-premise schránka studentovi jednou přidělena, již nikdy se mu schránky v cloudovém řešení nevrátí a to ani poté, co všechny pracovní vztahy na ČVUT ukončí.
  2. Absolvent bakalářského studia FIT je z pohledu e-mailu považován za úspěšného absolventa i tehdy, pokud by v navazujícím magisterském studiu neuspěl.