Jdi na navigaci

Pracovníci

Pracovníci mají schránky umístěné v prostředí Microsoft Exchange provozované v rámci infrastruktury VIC ČVUT (tzv. on-premise řešení). Velikost schránky je omezena na 12 GB.

Na studenty v pracovním vztahu s ČVUT je v souvislosti s e-mailovými službami pohlíženo jako na pracovníky.[1]

Webová aplikace Outlook

Přístup z webu je dostupný na adrese https://mail.cvut.cz/. Pro přihlášení zadávejte přihlašovací jméno ve tvaru vašeho univerzitního uživatelského jména, za které dopište @cvut.cz. Uživatel novakj99 tak má přihlašovací jméno novakj99@cvut.cz. Jako heslo zadávejte své Heslo ČVUT.

Nastavení poštovních klientů

Do e-mailové schránky je možné přistupovat i prostřednictvím poštovních klientů. Návody k jejich nastavení v rámci jednotlivých operačních systémů naleznete zde:

Po ukončení vztahu k ČVUT

Jestliže ukončíte pracovní poměr na FIT a zároveň platí následující:

  • Nemáte žádný další studentský, pracovní nebo externí vztah k některé ze součástí ČVUT a zároveň
  • Nejste absolventem FIT.

Bude vám přístup k poštovní schránce zablokován okamžitě po ukončení vztahu (zpravidla v den ukončení nebo vypršení pracovní smlouvy).[2]

Kompletní vymazání dat a trvalé zrušení schránky nastává 500 dní (jeden a čtvrt roku) od ukončení vztahu k ČVUT. Vaše e-mailová adresa nikomu dalšímu přidělena nebude, pouze do ní nebude možné doručovat (pokus o doručení se vrátí zpět odesílateli).


  1. Pokud byla on-premise schránka studentovi jednou přidělena, již nikdy se mu schránky v cloudovém řešení nevrátí a to ani poté, co všechny pracovní vztahy na ČVUT ukončí.
  2. Více k e-mailovým službám na https://ist.cvut.cz/nase-sluzby/email/