Jdi na navigaci

Tipy pro migraci poštovní schránky do O365 cloud

Převedení schránky z jednoho prostředí do druhého vyžaduje, u většiny poštovních klientů manuální zásah do jejich konfigurace spočívající v aktualizaci adresy poštovního serveru, ke kterému se klient přihlašuje. Níže je popsán postup, kterým je možné této změny docílit, dle typu poštovního klienta.

Změna nastavení klienta Mozilla Thunderbird

  1. Spusťte aplikaci Mozilla Thunderbird.
  2. V hlavním menu přejděte do nastavení Předvolby  Nastavení účtu.
  3. V nabídce přejděte do sekce Nastavení serveru.
  4. Změňte pole Adresa serveru na hodnotu outlook.office365.com
  5. V nabídce přejděte do sekce Server odchozí pošty.
  6. V seznamu vyberte server odchozí pošty odpovídající univerzitnímu poštovnímu serveru (zpravidla bude nastaven pouze jeden) a klikněte na tlačítko Upravit.
  7. Změňte pole Adresa serveru na hodnotu outlook.office365.com a potvrďte.
  8. Potvrďte Nastavení účtu.
  9. Ověřte funkčnost odesláním nové testovací zprávy na vlastní e-mailovou adresu a zkontrolujte, že je úspěšně přijata v Doručené poště.

server address reconf thunderbird