Jdi na navigaci

macOS

Přidání certifikátu

Pokud jste již získali váš osobní digitální certifikát, pokračujte následujícím postupem:

 1. Přejděte do aplikace Klíčenka (Keychain v angl. jaz.) a importujte váš digitální certifikát.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na požadovaný účet a zvolte Soubor  Importovat položky…​.

  macos 01.cs
 3. Ve vyskakovacím okně zadejte heslo vašeho digitálního certifikátu.

  macos 02.cs
 4. Po úspěšném importování se certifikát objeví v seznamu pod záložkou Moje certifikáty. Klikněte pravým tlačítkem na daný certifikát a zvolte Informace.

  macos 03.cs
 5. Ve vyskakovacím okně se ujistěte, že v poli E-mailová adresa je uvedena adresa, ze které v aplikace Mail odesíláte poštu (pokračování viz následující kroky).

  macos 04.cs
 6. Spusťte aplikaci Mail a v horní liště přejděte do Mail  Účty…​. Zvolte požadovaný účet a rozklikněte nabídku E-mail.

  macos 05.cs
 7. V případě, že se adresa z kroku 5 nevyskytuje v seznamu adres (viz obrázek), pokračujte stiskem tlačítka Upravit e-mailové adresy…​ a krokem a).

  macos 06.cs
  1. Stiskem tlačítka + přidejte adresu na kterou byl vydán certifikát (adresa z kroku 5).

   macos 07.cs

Podepisování

Při vytváření nové e-mailové zprávy zvolte v nabídce Od e-mail, na který byl certifikát vydán. Na pravé straně dojde k zobrazení ikonky digitálně podepsané zprávy.

macos 08.cs

Šifrování

Ujistěte se, že disponujete veřejným klíčem adresáta (adresátů), pro které chcete zprávu šifrovat, viz Klíčenka  Certifikáty. V opačném případě nelze zprávu šifrovat a je potřeba nejdříve adresátův veřejný klíč získat.

Pro šifrování zprávy zaškrtněte ikonu zámku (musí být vyplněn adresát).

macos 09.cs