Jdi na navigaci

Vytvoření stroje

Tyto postupy pokrývají pouze základní vytvoření a správu virtuálního stroje. Pro pokročilé nastavení (například vytvoření více síťových rozhraní) využijte sekci Pokročilé.

Přihlaste se a přejděte do sekce Virt. stroje v horním menu.

Vytvoření s pomocí šablony

Upozornění:
Předpoklady pro OS Linux

Ujistěte se, že v CloudFIT máte nahraný váš veřejný SSH klíč. Klíč se do virtuálního stroje automaticky importuje pouze jednou, a to při vytvoření.

 1. V sekci Virtuální stroje zvolte +

  create 01.cs

 2. Pokračujte výběrem šablony s požadovaným operačním systémem. Více k šablonám viz Předdefinované šablony OS.

  create 02.cs

 3. Vyplňte následující parametry:
  1. Libovolný název virtuálního stroje.
  2. Trvalé - Zaškrtněte, pokud chcete zachovat disk i po smazání virtuálního stroje. Více viz Trvalé stroje.
  3. Kapacita - V případě potřeby více prostředků, než umožňuje nastavit webové rozhraní, kontakujte technického zástupce katedry. Kapacitu lze změnit i po vytvoření stroje.
   1. vCPU - Počet CPU, která budou přístupná uvnitř virtuálního stroje. Operace na virtuálních jádrech jsou realizovány skutečnými, fyzickými jádry, jejichž počet lze specifikovat následujícím údajem.
   2. Procesor - Fyzická jádra CPU. U strojů, které nejsou primárně určené k výpočetním účelům (např. webové servery) volte vzhledem k omezené kapacitě menší počet fyzických jader proti virtuálním. (např. 2 virtuální jádra na 0.5 fyzických).[1]
  4. Disky - Více disků lze přidat po vytvoření virtuálního stroje. Více viz Připojení dalšího úložiště.

   create 03.cs

 4. Pokračujte vyplněním dalších povinných parametrů.
  1. Username uživatele, který odpovídá za službu - Více viz Zodpovědná osoba.
  2. Heslo uživatele root (pro použití ve virtuální konzoli) - Neaplikuje se na Windows.

   Varování:

   Nezadávejte heslo, které již používáte nebo jiné citlivé údaje. Heslo uživatele root je v systému CloudFIT z technických důvodů ukládáno v tzv. plain text podobě.

  3. Síť - Ponechte výchozí síťový adaptér pro přístup z VPN. Přístup z veřejné sítě nebo více síťových rozhraní viz sekce Síťové rozhraní.

   create 04.cs

 5. Potvrďte stisknutím Vytvořit v pravé horní části.
 6. V seznamu virtuální strojů uživatele přibyl nový virtuální stroj. Zobrazte detail kliknutím na jeho název.

  create 05.cs

 7. V detailu lze sledovat stav virtuálního stroje (například využití prostředků v čase).
 8. Mezi operace práce se strojem patří:
  1. Připojení do stroje - Více viz Připojení do stroje.
  2. Zachycení stavu - Lze provést, pokud stroj neběží. Více viz Zachycení stavu.
  3. Smazání - Více viz Smazání stroje.
  4. Vypnutí
  5. Restart

   detail running.cs

Hromadné vytváření

Vytvoření více virtuálních strojů naráz, například pro potřeby výuky, je oprávněn provést technický zástupce katedry.

Kopírování

Kopírování již existujícího virtuálního stroje. Dojde i k nakopírování stávajících disků (včetně jejich obsahu).

Upozornění:

Ze vzniklé šablony v následujících krocích lze vytvořit nejvýše jednu novou instanci. Pro vytvoření více kopií se obraťte na technického zástupe katedry.

 1. Přejděte do detailu virtuálního stroje a stroj vypněte.
 2. Stiskněte ikonu diskety, která slouží pro vytvoření šablony ze stroje.

  copy 01.cs

 3. V dialogu uložení šablony vyplňte pouze pole Název šablony, typ zvolte netrvalý a potvrďte.

  copy 02.cs

 4. Z vytvořené šablony nyní můžete vytvářet nový virtuální stroj. Postup je stejný jako u vytvoření nového virtuální stroje.

  copy 03.cs

Zachycení stavu

Pro každý virtuální stroj je možné vytvářet zálohy, kterými lze zachytit jejich aktuální stav (snapshot). Do tohoto stavu je pak možné virtuální stroj jedním kliknutím vrátit.

 1. Přejděte do sekce Zachycené stavy a zvolte Pořídit zachycený stav.

  snapshot 01.cs

 2. Stručně popište stav, ve kterém se virtuální stroj nachází. Kvalitní popisek je klíčový u případného obnovení virtuálního stroje v budoucnu.

  snapshot 02.cs

 3. Zachycení stavu může trvat i několik desítek minut.

  Po úspěšném dokončení bude možné využít v budoucnu akce Vrátit nebo Smazat. Tyto akce jsou nevratné!

  snapshot 03.cs

Akce

Akce, jako je například pravidelné zálohování, v tuto chvíli nejsou dostupné.

Trvalé stroje

Při vytváření je možné virtuální stroj určit jako tzv. trvalý. Smazáním trvalého stroje nedojde ke smazání disku, který vznikl při jeho vytvoření.

Upozornění:

Pokud v budoucnu ke stroji přiřadíte disky, tak tyto disky nejsou implicitně nastaveny jako trvalé!

persistent disk.cs
Obrázek 1. Určení stroje jako trvalého nastavilo jeho primární disk na trvalý

Pro takový stroj zároveň automaticky vznikne i šablona. Z této konkrétní šablony nelze vytvářet další stroje! Po případném smazání stroje jej lze pomocí této šablony obnovit do původního stavu, více viz Vytvoření s pomocí šablony.

Upozornění:

Pokud tuto konkrétní šablonu vzniklou z trvalého stroje smažete, smažete tím tak bez náhrady i jeho trvalý disk! Více viz Smazání trvalých disků.

persistent template.cs
Obrázek 2. S trvalým strojem vznikne automaticky i šablona. Její smazání smaže i trvalý disk konkrétního stroje.

Netrvalé stroje

Narozdíl od trvalých strojů dojde při jejich smazání i ke smazání jejich disků.


 1. Maximální doporučený poměr dělení jader je 8 virtualních ku 1 fyzickému.