Jdi na navigaci

Pokročilé

V případě, že popsané možnosti v této sekci neodpovídají potřebám vaší práce na platformě CloudFIT, kontaktujte helpdesk oddělení ICT.

Nastavení zodpovědné osoby

Nastavení zodpovědné osoby lze provést při vytváření nebo úpravě virtuálního stroje (přejděte do detailu virtuálního stroje Info  Attributes  Garant).

Do pole vyplňte uživatelské jméno ČVUT zodpovědné osoby.

garant.cs
Obrázek 1. Nastavení zodpovědné osoby virtuálního stroje platformy CloudFIT v technologii OpenNebula.

Změna parametrů

Pro změnu parametrů (operační paměť, CPU apod.) u již existujícího stroje stačí vytvořit jeho kopii s požadovanými parametry.

Po vytvoření kopie lze původní stroj bezpečně smazat.

Síťové rozhraní

Připojení dalšího rozhraní

 1. Přejděte do detailu stroje, ke kterému chcete připojit další úložiště. Zvolte záložku Síť a Připojit síť. adaptér

  add network interface 01.cs

 2. Označte síťové rozhraní a potvrďte Připojit.

  add network interface 02.cs

 3. Síťové rozhraní se objeví v seznamu společně s již existujícími rozhraními. Adresa mu bude přidělena automaticky.

  add network interface 03.cs

Veřejná adresa

Pro přidělení veřejné IP adresy nebo subdomény v rámci .fit.cvut.cz se obraťte na technického zástupce katedry.

Datové úložiště

Připojení dalšího úložiště

 1. Přejděte do detailu stroje, ke kterému chcete připojit další úložiště. Zvolte záložku úložiště a Připojit disk

  add storage 01.cs

 2. Zvolte Netrvalý disk (více viz Netrvalé stroje). Disk je vytvořen v úložišti typu HDD (točivé disky).
  1. Velikost - Zvolte libovolně dle potřeby.
  2. Typ disku - Zvolte Souborový systém.
  3. Formát soub. systému - Zvolte qcow2. Tj. skutečná velikost disku bude dle potřeby automaticky alokována.

   add storage 02.cs

 3. Disk se objeví v seznamu společně s již existujícími disky.

  Pro používání je potřeba pochopitelně disk uvnitř virtuálního stroje naformátovat. V případě Windows je potřeba mu také přidělit písmeno.

  add storage 03.cs

 4. Pro změnu na trvalý disk se obraťte na technického zástupce katedry.

Grafické karty

Využití grafických karet v technologii OpenNebula není v tuto chvíli dostupné. Je však možné karty v rámci CloudFIT využít, a to s pomocí technologie Linux kontejnerů (LXC).

Smazání stroje

Varování:

Virtuální stroje nejsou zálohovány. Jeho smazání uživatelem je proto nevratná akce.

Netrvalý

Pokud jste stroj zakládali jako netrvalý, jeho smazání automaticky (a bez náhrady) smaže i všechny jeho netrvalé disky.

Trvalý

Pokud jste stroj zakládali jako trvalý, smazání stroje nesmaže trvalý disk, který vznikl společně se strojem. Smaže však všechny jeho netrvalé disky.

Trvalý disk můžete například připojit k jinému stroji.

Pokud si i přes to přejete trvalý disk smazat:

 1. Vypněte virtuální stroj a smažte jej.
 2. Přejděte do Šablony v horním menu a smažte šablonu se shodným jménem, jako byl váš virtuální stroj.

  Pokud takové šablona neexistuje, kontaktujte technického zástupce katedry ohledně smazání trvalého disku.

Přístup přes CLI

Přístup přes CLI[1] je možný. Jako endpoint využijte https://one.fit.cvut.cz/RPC2.


 1. Více viz https://docs.opennebula.io/5.12/operation/references/cli.html, příkazy začínající na one