Jdi na navigaci

Studentské stroje

Upozornění:

Platforma CloudFIT je v současné době pro studenty dostupná v omezeném režimu. Více k přístupu viz Pro studenty.

Jak získá student přístup
 1. Student kontaktuje vedoucího pracovníka ohledně možnosti využití platformy.
 2. Po získání souhlasu vedoucím pracovníkem, sepíše student žádost adresovanou na helpdesk@fit.cvut.cz. Do kopie e-mailu uvede vedoucího pracovníka. Součástí žádosti jsou (viz vzor):
  1. Stručný popis, k jaké činnosti bude server sloužit. Název a vedoucího práce/projektu.
  2. Přibližná doba trvání.[1]
  3. Parametry stroje (název serveru, image, počet CPU, vCPU, RAM, úložiště, síťové konfigurace apod.), případně jiné parametry (využití GPU) a další. Více o možnostech CloudFIT viz Specifikace platformy.
  4. Počet strojů.

Virtuální stroj vytváří oddělení ICT, které následně žadateli předá údaje pro přihlášení.

Vzor žádosti

Kopie:

Vedoucí práce/projektu

Předmět:

CloudFIT - Vytvoření studentského serveru

Text:

Dobrý den,

žádám o vytvoření studentského serveru pro práci <doplňte název práce>.

<doplňte stručný popis, k jaké činnosti bude server sloužit>

Požadované parametry jsou následující:

- Název serveru: <doplňte název virtuálního serveru>
- Image: <doplňte image>
- Doba trvání: <doplňte orientační dobu trvání projektu>
- Parametry: <doplňte počet CPU, vCPU>, <doplňte velikost RAM>, <doplňte požadované uložiště - typ/velikost>
- Jiné: <doplňte jiné požadavky, např. využití GPU>

Děkuji,

Pokud v žádosti nebude uveden název serveru, bude veden pod názvem <username>-<pořadové číslo>.


 1. Slouží pouze interním potřebám oddělení ICT (potažmo katedry) pro plánování využití prostředků.