Jdi na navigaci

Studentské stroje

Upozornění:

Platforma CloudFIT je v současné době pro studenty dostupná v omezeném režimu. Více k přístupu viz Pro studenty.

Jak získá student přístup
 1. Student kontaktuje vedoucího pracovníka ohledně možnosti využití platformy.
 2. Po získání souhlasu vedoucím pracovníkem, sepíše student žádost adresovanou na helpdesk oddělení ICT. V žádosti uveďte vedoucího práce např. s pomocí Sdílení. Součástí žádosti jsou (viz vzor):
  1. Stručný popis, k jaké činnosti bude server sloužit. Název a vedoucího práce/projektu.
  2. Přibližná doba trvání.[1]
  3. Parametry stroje (název serveru, image, počet CPU, vCPU, RAM, úložiště, síťové konfigurace apod.), případně jiné parametry (využití GPU) a další. Více o možnostech CloudFIT viz Specifikace platformy.
  4. Počet strojů.

Virtuální stroj vytváří oddělení ICT, které následně žadateli předá údaje pro přihlášení.

Vzor žádosti

Předmět:

CloudFIT - Vytvoření studentského serveru

Text:

Dobrý den,

žádám o vytvoření studentského serveru pro práci <doplňte název práce>.

<doplňte stručný popis, k jaké činnosti bude server sloužit>

Požadované parametry jsou následující:

- Název serveru: <doplňte název virtuálního serveru>
- Image: <doplňte image>
- Doba trvání: <doplňte orientační dobu trvání projektu>
- Parametry: <doplňte počet CPU, vCPU>, <doplňte velikost RAM>, <doplňte požadované úložiště - typ/velikost>
- Jiné: <doplňte jiné požadavky, např. využití GPU>

Děkuji,

Pokud v žádosti nebude uveden název serveru, bude veden pod názvem <username>-<pořadové číslo>.


 1. Slouží pouze interním potřebám oddělení ICT (potažmo katedry) pro plánování využití prostředků.